Algemeen Mannenkoor
Veendam
     naar menu
Het Algemeen Veendammer Mannenkoor (AVM) is een klein koor, dat zich gespecialiseerd heeft in het zingen van mooie liederen in het prachtige Groninger dialect (taal zoals ze zelf zeggen).
De koorleden zijn goed geschoolde zangers, die met veel plezier zich inzetten. Inzetten voor de diverse optredens, die bijna altijd op de repetitieavond (woensdag) zijn zodat maar zelden extra tijd in de weekenden hoeft worden besteed aan het koor.
Behalve natuurlijk elke dag 3 uur studeren zoals de dirigent wenst (dit met een knip oog).
Ooit begonnen als een bedrijfskoor.
Veel van de leden werkten bij Marko in Veendam en hebben een tijd gezongen als de Markonisten.
In 1974 op 21 februari gingen ze verder als AVM zodat ook niet werknemers van Marko mee konden zingen.

Ze zijn inmiddels met hun 3e dirigent bezig. Aukje Broekema-Poortman (bege-) leidt inmiddels ruim 30 jaar het koor.
Veel muziek ontstaat door de inbreng van de leden. Een uniek koor met een hele sterkte sociale betrokkenheid, zowel onderling als naar hun publiek.
Hun repetitie is dus op woensdagavond. Vanaf half 8 in de "Dukdalf" Reede 1 in Veendam. Daar wordt hard gewerkt, veel plezier gemaakt en veel dropjes gegeten. Een avond die maakt dat iedereen na een drukke dag heerlijk ontspannen kan door de inspanning van het zingen.
Mannen die dit wel eens willen aanhoren/aanzien en dropjes willen proeven, mogen elke repetitie zo binnen lopen.


Contact:

www.everyoneweb.com/AVM-Koor

e-mail: algemeenveendammermannenkoor@gmail.com

Even bellen of er niet een optreden staat gepland kan naar de secretaris
Harm Waninge 0598614013