Vrijmetselarij
Wat is vrijmetselarij?

Stel de vraag aan tien vrijmetselaren en je krijgt tien verschilende antwoorden.
Gemakkelijker is een antwoordt op de vraag nier is.
Het is geen religie of sekte.
Dogma's zijn niet van toepassing.
De vrijmetselarij is een broederschap die gebaseerd is op enkele basisgedachten.
Zij gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle mensen en probeerdt hieraan gestalte te geven via een broederschap.
Verder werkt de vrijmetselarij met symbolen en ritualen waar woorden te beperkt zijn.
Zij zoekt op verschillende niveaus naar dat wat ons tot een beter mens kan maken en mensen dichter bij elkaar kan brengen.
Het werken met ritualen is ook bedoeld om de esoterische gevoelens aan te spreken.
Heeft u nog vragen dan kun u contact met ons op nemen.

www.logenoorderlicht.nl

logevoorlichter:
Arno Klee
Tel.  0592-238028
E-mail. voorlichter@logenoorderlicht.nl
     naar menu