Wapen en vlag van de gemeente Veendam
[1795-1914,1914-1940 ,1940-1945,1945-1980,1980-nu]

Het wapen
Het wapen van Veendam vertelt het verhaal van Margaretha Hardenberg (echtgenote van de grote vervener Adriaan Geerts Wildervanck), die tijdens een rustpauze in een wandeling in slaap valt en wakker wordt van een slang die rond haar arm kronkelt. Zij belooft God dat zij op die plaats een kerk zal stichten als de slang verdwijnt. De slang laat zich glijden zonder te bijten en volgens het verhaal is op die plaats de tegenwoordige Nederlands Hervormde Kerk van Wildervank gebouwd. Bij koninklijke besluiten van 1816 en 1818 en in de ministeriŽle bevestiging van 1872 werd het wapen omschreven als: "... zijnde een schild van lazuur, beladen met een arm en een hand van natuurlijke kleur, komende uit een wolk en vasthoudende een olijftak van sinopel, waaruit komt een adder van natuurlijke kleur, gaande over de arm; boven de arm een lelie van goud"; alles omgeven door het randschrift ĎGemeente Veendam, Provincie Groningen'.


De vlag
De gemeentevlag van Veendam is een vlag waarvan de hoogte gelijk is aan tweederde van de lengte, verdeeld in drie liggende banen van gelijke hoogte, waarvan de bovenste blauw, de middelste wit en de onderste blauw is, terwijl op de middelste witte baan in evenredigheid tot haar afmetingen het gemeentewapen in originele kleuren is aangebracht. De vlag is op 24 mei 1955 bij gemeenteraadsbesluit ingesteld.


Uitleg van de
vlag en wapen
van Veendam
naar menu